Bc. Marta Butalová Čurpeková – ASISTENT CENTRUM Podnikateľký subjekt je zapísaný v ŽR č.780-6020, Obv.úrad Svidník

IČO: 41 705 483
DIČ: 1026596329
IČ DPH: SK1026596329
Sme platcami DPH.

Orgán dozoru: Inšpektorát SO, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Telefón:. 0905 289 855

Email: curpekova@gmail.com